Kim jesteśmy

Finacorp jest jedną z wiodących firm w zakresie doradztwa inwestycyjnego i finansowego na rzecz klientów korporacyjnych.

Zakres geograficzny działania Finacorp to głównie Polska oraz Europa Centralna i Wschodnia. Nasza firma wielokrotnie realizowała także transakcje, których druga strona znajdowała się w innej części Europy, a także świata.

Finacorp wspiera swoich klientów przy przeprowadzaniu transakcji, łącząc doświadczenie zdobyte w międzynarodowych instytucjach finansowych w połączeniu z doskonałym rozumieniem uregulowań oraz uwarunkowań rynków lokalnych.

Firma od wielu lat realizuje dla najbardziej wymagających klientów zlecenia o dużym stopniu skomplikowania, wymagające współpracy i koordynacji działań z wieloma podmiotami zewnętrznymi. Zakres naszych prac obejmuje:
  • Doradztwo, koncepcja i pomoc we wdrożeniu strategii inwestycyjnych i biznesowych;
  • Generowanie i implementacja transakcji typu structured finance;
  • Przeprowadzanie wszystkich etapów procesu fuzji i przejęć;
  • Identyfikacja i ocena podmiotów atrakcyjnych dla potencjalnego inwestora;
  • Przygotowywanie biznesplanów, studiów wykonalności i innych dokumentów finansowych dla poszczególnych projektów;
  • Przeprowadzanie i zarządzanie procesem badań due diligence razem z innymi podmiotami (doradcy prawni, podatkowi, księgowi);
  • Wspieranie klientów w negocjacjach z innymi podmiotami (druga strona transakcji, inni udziałowcy firmy, administracja, regulatorzy rynku itp.);
Zachowujemy najwyższe standardy zawodowe w kwestiach przejrzystości transakcji, profesjonalnej komunikacji oraz unikania konfliktu interesów.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl