Doradztwo w sektorze nieruchomości

Finacorp pomaga klientom pozyskać działki odpowiednie do ich potrzeb. Przygotowujemy studia wykonalności, analizy ekonomiczne, modele finansowe i biznesplany, które służą nam do pozyskiwania finansowania. Zbudowaliśmy robocze relacje z wieloma instytucjami aktywnymi na tym rynku.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl