Fuzje i przejęcia

Dostarczamy pełną gamę usług niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży kupna, połączenia przedsiębiorstwa.

Reprezentowaliśmy z sukcesem firmy będące inwestorami oraz przedmiotami transakcji. Pomagamy naszym klientom analizować rynek, działalność przedsiębiorstwa kontrahenta, jego kondycję finansową oraz prognozy rezultatów wynikające z transakcji. Wskazujemy alternatywy dla proponowanych trasakcji. Przygotowujemy profesjonalne materiały informacyjne i pomagamy wyszukać partnerów dla proponowanych transakcji.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl