Sekurytyzacja

Finacorp posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne aby uwolnić kapitały zaangażowane w pewne rodzaje aktywów. Dostęp do kapitału jest w wielu przypadkach przewagą konkurencyjną, którą można uzyskać lub utracić wskutek transakcji sekurytyzacji. Istnieje wiele przypadków firm które stworzyły wyjątkowo dużą wartość dla udziałowców poprzez transakcje sekurytyzacji.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl