Transakcje, wykupy lewarowane

Osoby tworzące zespół Finacorp brały udział w wielu projektach dotyczących finansowania lewarowanego w telekomunikacji, mediach oraz branżach technologicznych.

Finansowanie lewarowane umożliwia zdobycie funduszy dla projektów które normalnie nie uzyskałuby finansowania w formie trandycyjnej, albo wymagałyby dodatkowego zabezpieczenia czy poziomu kapitałów własnych.

Instrumenty lewarowane stanowią jeden z najistotniejszych narzędzi w finansowaniu przejęć metodą LBO, MBO czy MBI.

LBO (Leveraged buy-out) to transakcja gdzie firma cel jest nabywana od właścicieli przez nowego inwestora ( inna firma, fundusz, menedżerowie, inni). Zakup sfinansowany jest zaciągnięciem zewnętrznego zadłużenia, a kredytodawca opiera się w dużym stopniu na zdolności spółki celu do wytworzenia wystarczajacych przepływów gotówki aby obsłużyć zadłużenie.

MBO (Management Buy-out) jest typem transakcji LBO gdzie menedżerowie firmy decydują o jej nabyciu od obecnych właścicieli. Jeśli jest taka potrzeba, finansowanie dostarczane jest przez podmioty wewnętrzne , w dużym stopniu w formie lewarowanej pożyczki lub obligacji of leveraged loan or bonds.

Taka sytuacja ma miejsce wtedy gdy wskutek decyzji strategicznych ,pewne części przedsiębiorstwa nie zostają zakwalifikowane do nowotworzonych struktur. Może się to również zdarzyć gdy zarząd decyduje się przebić oferty innych nabywców firmy rodzinnej lub posiadanej przez fundusz.

MBI- Management Buy In to typ LBO gdzie nabywcami są menedżerowie doświadczeni w branży, którzy decydują się na zainwestowanie własnych środków oraz na restrukturyzację firmy (turnaround).

Rozmiar transakcji wielokrotnie przekracza możliwości finansowe menedżerów. Pozostałe środki pochodzą od podmiotów zewnętrznych, którzy wchodzą częściowo jako akcjonariusze/udziałowcy oraz w formie kapitału obcego (pożyczki, pożyczki podlewarowane). Wielkość zebranych środków jest zależna od aktywów i od oceny zdolności spółki celu do generowania przepływów niezbędnych do obsługi długu.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl