Plany akcji pracowniczych

Jest to jedno z wielu możliwych narzędzi używanych do stworzenia wspólnych interesów i celów pracowników i właścicieli przedsiębiorstwa. Zwykle te dwie grupy mają zupelnie odmienne cele, zatem dobrze zaprojektowany plan akcji pracowniczych może być czynnikiem prowadzącym do wielu zmian. Dobry plab tego typu obejmuje jasną komunikację z pracownikami w kwestii korzyści, zakłada jasny termin i wycenę akcji na początku a czasem i na końcu okresu trwania, oraz umożliwia chętnym większą partycypację w walorach spółki. Prawidłowo skonstruowany plan umożliwia również ochronę spółki przed spadkiem ceny akcji wynikłym z możliwej nadmiernej podaży akcji pracowniczych, która może się pojawić zwykle w końcowych etapach realizacji planu.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl