Poszukiwanie inwestorów, oraz poszukiwanie spółek mogących być obiektem przejęcia

Jeśli transakcja ma zakończyć się sukcesem, musi ona opierać się na dużej ilości danych o rynku i innych kontahentach, które następnie zostają poddane analizie.

Finacorp posiada niezbędną wiedzę i praktykę w tym zakresie, jak również sieć kontaktów biznesowych umożliwiających identyfikację i ocenę pożadanych partnerów w biznesie.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl