Zarządzanie ryzykiem

Prawidłowe zarzązanie ryzykiem może w olbrzymim stopniu zwiększyć wartość firmy. Uchwycenie właściwych proporcji pomiędzy podejmowaniem i zabezpieczaniem ryzyk jest wyzwaniem dla wszystkich menedżerów. Finacorp wspiera swoich klientów przy tworzeniu strategii zarzązania ryzykiem, przy wyborze odpowiednich narzędzi oraz przy tworzeniu odpowiednich procedur.
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl