Osiągnięcia

EEZ Tymień
Doradztwo przy powstaniu największej w Polsce farmy wiatrowej na 50 MW (PLN 255 mln)
 • Doradztwo strategiczne na rzecz sponsorów projektu;
 • Przygotowanie biznesplanu i modelu finansowego, memorandum informacyjnego, wniosku o przyznanie grantu i innych dokumentów;
 • Wykonanie wyceny projektu;
 • Strukturyzacja propozycji dla inwestorów i partnerów finansowych;
 • Negocjacje z instytucjami udzielającymi kapitału dłużnego (w tym pomocowego);
 • Doradztwo przy pozyskaniu największego w historii grantu na 43 Mln PLN na prywatny projekt;
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z handlem emisjami CO2;
 • Identyfikacja potencjalnych inwestorów;
 • Zarządzanie procesem wyboru inwestora i udział w negocjacjach;
 • Reprezentacja sprzedających przy nabyciu 70% akcji (wartość nieujawniona) przez Invenergy USA;
PTF (Polskie Towarzystwo Finansowe S.A.)
Doradztwo na rzecz sprzedającego przy nabyciu 100% PTF przez grupę Banco Santander
 • Doradztwo strategiczne na rzecz sprzedającego;
 • Wycena firmy;
 • Przygotowanie Memorandum Inwestycyjnego;
 • Identyfikacja potencjalnych inwestorów;
 • Prowadzenie procesu negocjacji;
 • Zarządzanie procesem sprzedaży;

Żagiel S.A.
Doradztwo na rzecz sprzedającego przy nabyciu przez grupę Kredyt Bank. Wartość transakcji przekroczyła 250 mln PLN
 • Doradztwo strategiczne na rzecz sprzedającego;
 • Wycena firmy;
 • Przygotowanie Memorandum Inwestycyjnego;
 • Identyfikacja potencjalnych inwestorów;
 • Prowadzenie procesu negocjacji;
 • Zarządzanie procesem sprzedaży;

Wybór innych transakcji zrealizowanych przez Finacorp

Electricité de France EDF: Uczestnictwo w przygotowaniu raportu "Energetyka Polska do roku 2030". Wykonanie analiz, pozyskiwanie informacji, dystrybucja raportu pośród kluczowych decydentów sektora energetycznego;

World Bank/Bank Światowy: Doradztwo w projekcie Energy Efficiency, selekcja optymalnych beneficjentów programu projektu finansowania energooszczędnych rozwiązań;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Przygotowanie SIWZ na doradztwo dotyczące zmian własnościowych w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Konsorcjum inwestorów: Projekt obejmujący analizę rynku hotelarskiego w Łodzi, studium wykonalności i biznes planu dla stworzenia 4-gwiazdkowego hotelu wraz z zapleczem gastronomicznym, konferencyjnym i rekreacyjnym.

Energia-Eco: doradztwo na rzecz akcjonariuszy elektrowni wiatrowej o mocy 18 Megawatów w celu optymalizacji struktury zadłużenia. Wykonanie dokumentacji finansowej oraz negocjacja korzystnych warunków z instytucjami finansującymi;

Galib Habitat: Doradztwo przy sprzedaży spółki deweloperskiej operującej w sektorze konstrukcji nowych osiedli, domków i apartamentowców.

Projekt Catalina I i II: Doradztwo strategiczne i finansowe na rzecz hiszpańskiego dewelopera w implementacji struktury w Polsce oraz w rozwoju pozyskanych projektów. Doradztwo przy sprzedaży projektu Ampuria Brava II

Wojewoda Małopolski: Opracowanie dokumentacji dla celów prywatyzacyjnych, analizy stanu oraz wycen różnymi metodami PP OPAKOMET w Krakowie. (Finacorp wybrany został w drodze przetargu publicznego)

Wojewoda Małopolski: Opracowanie dokumentacji dla celów prywatyzacyjnych, analizy stanu oraz wycen różnymi metodami PP Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. (Finacorp wybrany został w drodze przetargu publicznego)

Wojewoda Małopolski: Wykonanie ekspertyzy wyceny Forcan S.A. dla celów utworzenia wspólnego podmiotu z PP Opakomet w Krakowie.

Altus: Wykonanie dokumentacji i doradztwo finansowe w procesie utworzenia nowego podmiotu dla przejęcia spółki produkcyjnej. Opracowanie wycen, memorandum inwestycyjnego i innych dokumentów.

Urząd Burmistrza Miasta Szczawnicy: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji - "Rehabilitacja Sieci Wodociągowej dla Miasta Szczawnica".

RPWiK Dąbrowa Tarnowska: Opracowanie dokumentacji dla celów prywatyzacyjnych, analizy stanu oraz wycen różnymi metodami na rzecz Wojewody Małopolskiego

Compagnie pour la Communication CPC: Doradca finansowy w procesie pozyskania partnera biznesowego w Polsce, opracowanie wycen przygotowanie ofert nabycia i przeprowadzenie negocjacji z właścicielami wyselekcjonowanych podmiotów.

Cannon Polska: Doradztwo finansowe przy projekcie budowy elektrowni wiatrowej, pomoc przy opracowaniu dokumentacji do uzyskania finansowania ze środków pomocowych i grantów

Lafarge Cements: Doradztwo finansowe przy dwóch projektach środowiskowych w Cementowniach Kujawy i Małogoszcz

Open Sky: Wykonanie modelu finansowego i stadium wykonalności dla operatora nowej regionalnej linii lotniczej. Uczestnictwo w negocjacjach z inwestorami i partnerami strategicznymi oraz instytucjami leasingowymi I bankami

Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade and the CANMET Technology Energy Centre of Natural Resources Canada: współautorstwo raportu oceny wpływu dyrektyw UE na process Wspólnej Implementacji I na transfer technologii do Polski;

Bank: doradztwo na rzecz grupy inwestorów w procesie nabycia banku. Wykonanie analizy sektora I podmiotu docelowego. Uczestnictwo w negocjacjach transakcji o wartości ponad Euro 60 Mln. (Brak zgody na ujawnienie stron transakcji);
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl